Lintuviidan päiväkoti ja koulu

Puutarhakaupunginosan identiteettiä muovaamassa

Projektikuvaus:

Lintuviidan nykyinen koulu- ja päiväkotirakennus sijaitsee Seinäjoella Kasperin lähiössä, omakoti- ja rivitalovaltaisessa puutarhakaupunginosassa, jonka suunnittelussa on otettu mallia Espoon Tapiolasta. Matala koulu- ja päiväkotirakennus sijaitsee Tapiolantiellä alueen läpäisevän puistoväylän varrella. Talli yhdessä Anne Kaivo-ojan ja Teemu Hirvilammen kanssa suunnittelee koulun yhteyteen uudisrakennuksen Lintuviidan päiväkodin laajennuksen ja olevan osan peruskorjauksen.  

Lintuviidan oleva koulu on pääosin yksikerroksinen ja laaja rakennuskompleksi. Rakennuksen ulkoinen hahmo tavoittelee onnistuneesti kylämäistä ilmettä vaihtelevien kattomuotojen ja polveilevan mittakaavan avulla. Sen merkitys Kasperin paikan identiteettiä rakentavana tekijänä on merkittävä. Liikuntasalin kaksikerroksinen osa toimii dominanttina puistoväylän suunnasta katsottuna. Rakennuskokonaisuuden sommitelman täydentävät neuvolan ja seurakuntakodin pienemmät, yksikerroksiset rakennukset koulun molemmin puolin. Rakennus on myös pienimittakaavainen, lapsien kokoon sovitettu. Rakennukselle tuo luonnetta leikkisät, säksättävät harjakatot ja muuntuvat ikkunasommitelmat. Rakennuksen polveileva muoto muodostaa suojaisia pihatiloja sekä koulun että päiväkodin käyttöön 

Uudisrakennus tulee sijoittumaan kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle Tapiolantien puolelle vanhan rakennuksen jatkoksi. Rakennuksen arkkitehtuuri toistaa vanhan rakennuksen ideaa toisiinsa liittyvistä harjakattoisista rakennusosista.  Uudisosalla on kuitenkin selkeästi oma, jopa maamerkkimäinen karaktääri niin värityksen kuin julkisivumateriaalinkin suhteen. Uudisrakennukseen tulee paikat 168 lapselle muodostaen olevan päiväkoti- ja koulurakennuksen kanssa päiväkotiyksikön, jossa on hoitopaikkoja 210 lapselle. Uudisrakennus on tavoitteellisesti hiilipäästöiltään matala rakennus, jossa puurakenne on luonteva ratkaisu. Yhteys vanhan ja laajennuksen välillä tapahtuu kellarikerroksen ja maantason kerroksen kautta. Ryhmätilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Ryhmätilojen väliin rakennuksen keskelle sijoittuu edellisiä osia kapeampi sisäänkäyntiosa, joka toimii sekä nivelenä rakennusosien porrastuessa tontin rajojen mukaan että tunnistettavana ja kutsuvana sisäänkäyntinä päiväkodin käyttäjille. 

Päiväkotitilojen uudistamisen jälkeen työryhmä keskittyy vanhan koulurakennuksen tilasuunnitteluun.

Projektitiedot:

Vuosi:Käynnissä
Rakennuslupa myönnetty:1/2023
Tilaaja:Seinäjoen kaupunki
Sijainti:Kasperin kaupunginosa, Seinäjoki
Laajuus:Uudisrakennus 1 659 krsm2, 2 003 brm2
Pääsuunnittelija:Teemu Hirvilammi
Projektiarkkitehti:Anne Kaivo-oja
Muu työryhmä:Minna Lukander, Tiina Juuti, Emilia Nysten
Pihasuunnittelu:Sarianna Salminen

Työyhteenliittymä Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli, Arkkitehtitoimisto Hirvilammi ja Arkkitehtitoimisto Kaivo-oja.