Meistä

Talli on arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto, joka työskentelee rakennusperinnön, rakennussuunnittelun ja sisustussuunnittelun parissa. Työssämme yhdistyvät historiaa kunnioittava ja eteenpäin katsova ote. Pyrimme käyttäjälähtöiseen suunnitteluun sekä kauniiseen ja kestävään arkkitehtuuriin.   

Toimistomme tarina sai alkunsa 1995 toteutetusta Lasipalatsin restaurointihankkeesta. Nuorten arkkitehtien intoa ja voimaa tarvittiin väliaikaiseksi rakennetun ja ajan saatossa rapistuneen Lasipalatsin korjaamiseen uuteen käyttöön elokuva- ja mediakeskukseksi. Kunnianhimoisesti suunnitellun ja toteutetun restauroinnin laatineesta Arkkitehtitoimisto ALLI:sta on sittemmin kehittynyt alan monipuolinen osaaja Talli.  

Erikoisosaamistamme on rakennusten korjaus ja uudiskäytön suunnittelu, asuinrakentaminen sekä eri ikäisille suunnattujen oppimisympäristöjen ja hoivarakennusten suunnittelu. Julkisten suunnittelutehtävien lisäksi olemme tuottaneet innovatiivisia konsepteja asuinrakentamiseen. Palkitut suunnittelutyömme ovat saaneet näkyvyyttä kotimaisessa ja kansainvälisessä mediassa. 

Tavoitteenamme on kokonaisvaltainen suunnittelu. Toimistossamme työskentelee sekä arkkitehteja että sisustusarkkitehteja. Laaja ikärakenne tuo tiimiimme sekä kokemusta että tuoreita näkökulmia. Olemme neuvotteleva, välitön ja yhteistyökykyinen kumppani. Arvostamme yhteistyötä ja pitkäaikaista kumppanuutta asiakkaiden ja alan muiden toimijoiden kanssa. 

Innostavaa arkkitehtuuria tavalla, josta voimme olla ylpeitä

Kauneus, kestävyys ja käytettävyys ovat arkkitehtuurin klassiset ja edelleen ajankohtaiset arvot, jotka ohjaavat toimintaamme päivittäin. Tunnistamme mahdollisuutemme ja vastuumme vastata aikamme suuriin kysymyksiin ja muuttuviin tarpeisiin, ekologisesta kriisistä yhteiskunnallisiin rakennemuutoksiin. Otamme nämä haasteet tosissamme ja haluamme luoda innostavaa arkkitehtuuria tavalla, josta voimme olla ylpeitä.   

Rakennusten säästävä korjaaminen ja ylläpito ovat paitsi kulttuuriperinnön vaalimista, myös järkevää resurssien käyttöä. Korjaushankkeissamme lähtökohtana on olemassa olevaan rakennukseen eläytyminen, sen historian tutkiminen ja arvojen tunnistaminen. Arvokohteiden restaurointisuunnittelun lisäksi näemme potentiaalia eri asteisissa korjauksissa radikaaliin muutossuunnitteluun saakka, jos näin voidaan mahdollistaa rakennukselle uusi elämä. 

Uudisrakennusten suunnittelussa tavoitteenamme on luoda tulevaisuuden rakennusperintöä – lähtökohtiamme ovat rakentamisen laatu, ratkaisujen ekologinen kestävyys, korjattavuus ja muuntojoustavuus. Viime vuosina olemme laajentaneet osaamistamme erityisesti puurakentamiseen. 

Suunnittelumme on ihmisläheistä ja sen ytimessä on käyttäjät. Asuin- ja oppimisympäristöjen suunnittelussa tämä näkyy ratkaisuina, jotka huomioivat käyttäjien erilaiset lähtökohdat ja kannustavat yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi toimistomme kehittämät yhteisasumisen muodot. Teemme yhteistyötä näkemyksellisten tilaajien kanssa, joiden toimintaa motivoivat vahvat lähtökohdat. Yhdessä voimme löytää parhaat ratkaisut haastaviinkin suunnittelutehtäviin.  

Olemme ylpeitä monipuolisesta tehtäväkentästämme ja työmme laadusta, ja koemme, että työllämme on merkitystä. Olemme ylpeitä myös työyhteisöstämme, jonka laaja osaaminen ja kokemus mahdollistavat haastavatkin hankkeet. Toimiston avoin ilmapiiri on meille tärkeää, sillä keskustelu ja vuorovaikutus ovat myös onnistuneen suunnitteluprosessin ytimessä. 

Kokoamme suurempi

Toimistomme strategiana on olla kokoamme suurempi toimija alallamme. Olemme määrätietoisesti etsineet yhteistyökumppaneita saadaksemme hankkeisiimme parasta mahdollista osaamista – niin kokemusta, paikallistuntemusta kuin kunnianhimoista otetta. Parhaaseen lopputulokseen päästään avoimuudella ja yhteistyöllä. Yhdessä tekeminen on jatkuva oppimisprosessi, joka on jokaisen osapuolen eduksi.  

Toimitilayhteisöömme kuuluu neljä muuta arkkitehtitoimistoa: Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy, Arkkitehtitoimisto R. Schnitzler, Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA sekä KUMP Arkkitehdit Oy. 

Yhteistyömme on virallistettu projekti- ja sopimuskohtaisesti seuraavien kumppaneidemme kanssa:   

Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy, (useita yhteisiä laajoja suunnitteluhankkeita: Kansallismuseon peruskorjaus, Helsingin päärautatieaseman kehityshanke, Korkeimman hallinto-oikeuden perusparannus, HEKA Verkkosaarenkatu, Proosa-kortteli Pohjois-Pasilaan) 

Vilhelm Helander, Juha Leiviskä arkkitehdit SAFA, (useita yhteisiä laajoja suunnitteluhankkeita: Tieteiden talon peruskorjaus ja Kansallismuseon peruskorjaus) 

Mer Arkkitehdit Oy (Pasilan peruskoulu- ja päiväkoti, Kuusijärven savusaunat ja palvelurakennukset) 

KUMP Arkkitehdit Oy (Proosa-kortteli Pohjois-Pasilaan) 

Teemu Hirvilammi, Anne Kaivo-oja (Seinäjoen kaupungin puitesopimus, Lintuviidan uusi päiväkoti) 

Arkkitehtitoimisto R. Schnitzler (mm. Senaatti Kiinteistöjen puitesopimuskumppanuus) 

Ympäristölupaus

Rakentamisen resurssiviisaus, maankäytön suunnittelusta rakennusten koko elinkaaren aikaiseen energian- ja materiaalinkulutukseen ja näistä aiheutuviin päästöihin, on keskeistä ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillinnässä. Haluamme myötävaikuttaa työllämme näiden pyrkimysten saavuttamiseen. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän avulla pyrimme löytämään konkreettisia ratkaisuja työmme ympäristövaikutusten hallintaan.   

Kehitämme aktiivisesti ympäristöstrategiaamme ja koulutamme henkilöstöämme, jotta osaamme ehdottaa asiakkaillemme kestäviä suunnitteluratkaisuja. Ympäristötyömme keskiössä on tiedonhankinta ja -jakaminen erityisesti ekologisesti kestävään materiaalinkäyttöön liittyen. Lisäksi tavoitteenamme on ottaa ympäristövaikutusten arviointi entistä keskeisemmäksi osaksi suunnitteluprosesseja, hyödyntäen myös vanhoista hankkeista saamiamme oppeja.  

Haluamme olla mukana toteuttamassa ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää rakennettua ympäristöä. Uskomme, että tällainen arkkitehtuuri kestää myös aikaa ja luo arvoa käyttäjilleen. 

Ratakatu 19
00120 Helsinki
+358 10 3229 550
Y-tunnus 1010946-4

Viestintä- ja työpaikkatiedustelut:
elina.lahteenmaki@talli.fi

Laskutusosoite

Minna Lukander
arkkitehti SAFA, tj., osakas
050 5250594

Martti Lukander
sisustusarkkitehti SIO, osakas
050 5846541

Mari Mannevaara
arkkitehti SAFA, osakas
010 3229556

Mirella Abe
sisustusarkkitehti
010 3229551

Otto Honkamaa
arkkitehti SAFA
010 3229569

Karoliina Hoppu
arkkitehti SAFA
010 3229553

Tiina Juuti 
arkkitehti
040 7547141

Mira Kyllönen 
arkkitehti SAFA
010 3229564

Riitta Tuomisto
arkkitehti SAFA
040 5329084

Elina Lähteenmäki
sihteeri
010 3229550

Petra Minkkinen 
arkkitehti
010 3229550

Okko Koponen
rakennusarkkitehti
010 3229563

Ella Müller
arkkitehti SAFA
010 3229562

Emilia Nysten
sisustusarkkitehti
010 3229557

Jukka Sulonen
arkkitehti SAFA
010 3229565

Tiina Päivilä-Kari
arkkitehti SAFA
010 3229554

Elina Skog
sisustusarkkitehti
010 3229552

Vappu Lukander
viestintäassistentti
010 3229550

Pietari Sulonen
arkkitehti
010 3229566

Anna Uusihärkälä
arkkitehtiyo
010 3229550

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@talli.fi