Päiväkoti Franzénia

Funktionalismin, klassismin ja nykypäivän kohtaamispaikka

Projektikuvaus:

Arkkitehti Väinö Vähäkallion vuonna 1930 suunnittelema Yhteiskunnallinen korkeakoulu eli Franzénia edustaa julkisivuiltaan klassismin ja funkiksen murrosvaihetta. Sisätilojen pääaulat ovat puolestaan juhlavia, eheänä säilyneitä klassismin interiöörejä. Julkisivu ja osa sisätiloista ovat suojeltuja. Rakennus on kertaalleen peruskorjattu vuonna 1966, jolloin peruskorjauksen arkkitehtinä toimi Olof Hansson. Vuoteen 2009 asti rakennus oli yliopistokäytössä ja tämän jälkeen tyhjillään, kunnes Helsingin yliopiston rahastot korjauttivat rakennuksen päiväkodiksi Helsingin kaupungin käyttöön. Talossa on yhteensä n. 205–230 päivähoitopaikkaa ja n. 45 työntekijää. Tallin suunnittelema peruskorjaus valmistui vuonna 2015. 

Peruskorjauksen arkkitehtonisena tavoitteena oli rakennuksen ulkoasun säilyttäminen ja rakennuksen alkuperäisen tilahierarkian ja aksiaalisen, lähes symmetrisen, tilajärjestyksen kunnioittaminen ja vahvistaminen. 1960-luvun muutoksista säilytettiin pääasiassa vain väliovia, ja muutoin lähtökohdaksi otettiin 1930-luvun asu, joka rakennuksen päätiloissa oli melko hyvin säilynytkin. Sisätiloihin palautettiin suurelta osin alkuperäinen rikas värimaailma. Myös julkisivujen värijäsentely palautettiin. Vanha tilajärjestys isoinen suojeltuine auloineen soveltui ihmeteltävän hienosti Helsingin kaupungin uusien varhaiskasvatusperiaatteiden mukaiseen tila-ajatteluun, jossa tilojen on tarkoitus toimia joustavasti, ei nimettyinä tiettyyn toimintoon ja tietylle lapsiryhmälle, vaan kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaan. Päiväkodin ryhmätilat sijoitettiin kaikkiin rakennuksen kolmeen kerrokseen ja arvokkaat aulatilat jätettiin ennalleen päiväkodin yhteisiksi monitoimitiloiksi. Rakennus suunniteltiin esteettömäksi, ja siihen rakennettiin hissi ja kaksi nostinta.  

Rakennukseen suunniteltiin nykyaikaista päiväkotitoimintaa palvelevat kalusteet, jotka käytännöllisyydestään huolimatta sulautuvat arvorakennuksen miljööseen. Tärkeimpien tilojen kuten aulojen ja pääsisäänkäyntien yhteydessä olevat kalusteet ovat valmistettu massiivimäntylevystä ja ylimaalattu siveltimellä. Tällä pyrittiin paitsi arkkitehtoniseen ilmeeseen, myös kestävyyteen ja korjattavuuteen.

Projektitiedot:

Vuosi:2015
Rakennuslupa myönnetty:11/2013
Tilaaja:Helsingin yliopisto
Sijainti:Kallio, Espoo
Laajuus:2 530 brm2, 2 351 krsm2
Suojelustatus:Kaavamerkinnällä sr-1 
Alkuperäinen rakennusajankohta:1930
Alkuperäinen arkkitehti:Väinö Vähäkallio
Pääsuunnittelija:Minna Lukander
Projektiarkkitehti:Riitta Tuomisto
Sisustussuunnittelu:Martti Lukander, Oona Airas
Kuvat:Anders Portman, Kuvatoimisto Kuvio Oy