Tallille on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti

Ekokompassi on kansainväliseen ISO 14001 standardiin pohjautuva ympäristöjärjestelmä, jonka tarkoituksena on auttaa organisaatioita ympäristöasioiden hallinnassa. 

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaminen lähtee yrityksen keskeisimpien ympäristövaikutusten tunnistamisesta. Niiden perusteella määritellään tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla yrityksen toimintaa ryhdytään kehittämään ympäristövastuullisempaan suuntaan. Ekokompassi-sertifikaatti voidaan myöntää, kun yritys on rakentanut ympäristöjärjestelmän ja läpäissyt ulkopuolisen asiantuntijan suorittaman auditoinnin. 

Tallin ympäristötyö perustuu ajatukseen, että tärkein ympäristötekomme on kestävän suunnittelun edistäminen, sillä toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät työmailla suunnittelutöidemme kautta. 

Ympäristöstrategiamme painopistealueita ovat viestintä, vaikuttaminen ja materiaalinkäyttö. Käytännössä tämä tarkoittaa tiedonhankintaa ja -jakamista erityisesti ekologisesti kestävään materiaalinkäyttöön liittyen. Lisäksi tavoitteenamme on ottaa ympäristövaikutusten arviointi entistä keskeisemmäksi osaksi suunnitteluprosesseja, hyödyntäen myös vanhoista hankkeista saamiamme oppeja. 

Ympäristötyömme ei pääty tähän, vaan päivitämme jatkossa ympäristöohjelmaamme ja raportoimme sen tuloksista säännöllisin väliajoin. Ennen kaikkea haluamme sisällyttää ympäristöasiat osaksi jokapäiväistä työtämme ja olla mukana toteuttamassa ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää rakennettua ympäristöä. Uskomme, että tällainen arkkitehtuuri kestää myös aikaa ja luo arvoa käyttäjilleen.