Tikkurilan jokirannan suojellut rakennukset

Hankesuunnitelma

©Pyry Kantonen

Projektikuvaus:

Vantaan Tikkurilan jokirannan puiston suunnitteluun (Loci Maisema-arkkitehdit Oy, kilpailuvoitto 2016) liittyen laadittiin jokirannan suojeltujen rakennusten – Kulttuuritehdas Vernissan, sen entisen palokalustovaraston ja polttouunipiipun sekä Söderlingin myllyn ja Villa Söderbon korjausten hankesuunnitelmat. Rakennusten korjauksen tarve ja suunnittelu liittyi olennaisesti Loci-maisema-arkkitehtien toimeksiantoon Tikkurilan jokirannan alueen kehittämisestä ja puiston suunnittelusta. Talli toimi Locin alikonsulttina ja kokosi rakennusten hankesuunnittelua varten työryhmän. Tavoitteena oli kehittää rakennusten toimintaa vastaamaan tulevaa tilannetta, jossa jokirannan vetovoimaisuus tulee puiston rakentamisen myötä kasvamaan. Lähtökohtana oli rakennusten alkuperäisen arkkitehtuurin kunnioittaminen ja vahvistaminen.  

Vernissatehtaan rakennus on valmistunut vuosien 1912–1937 välillä, mutta arkkitehtuurin vanhimmat osat ovat jäänteitä 1800-luvun loppupuolen rakennusvaiheista. Kulttuuritehtaassa on merkittävää arkkitehtuurin ajallinen kerroksellisuus sekä sen kytkökset paikallisen teollisuuden historiaan. Vernissan tontille suunniteltiin uusia toimintoja, kuten Vernissan kahvilan terassien laajentaminen koskenpartaalle ja sekä tapahtumatori. Rakennuksessa tärkeimmät muutostarpeet kohdistettiin hankesuunnitteluvaiheessa yleisölle avointen tilojen kehittämiseen, sekä niiden yhtäaikaisen käytettävyyden parantamiseen ja kahvilan keittiötilojen laajentamiseen. Vernissan kanssa yhteisen piha-alueen jakaa palokalustovarasto, joka oli tarkoitus korjata palauttavin muutoksin monitoimitilaksi. Tehtaan polttouunin piipun korjaus on valmistunut vuonna 2021 Tallin suunnitelmien mukaan. 

Söderlingin mylly on rakennettu vuonna 1934. Vuodesta 1990 lähtien rakennuksessa on toiminut kesäkahvila ”Veinin mylly”. Rakennus on tällä hetkellä pääosin vuoden 1944 laajennuksen jälkeisessä muodossa. Se on kaupunkikuvallisesti arvokas ja edustaa 1900-luvun alkupuolen paikallista teollista rakentamista. Hankesuunnitelmassa Söderlingin myllyn toimintaa kesäkahvilana ja juhlatilana sekä kesäteatterin tukitiloina kehitettiin. 

Villa Söderbon kellarikerrokseen luonnosteltiin puistoon avautuvia esteettömiä galleria-pop-up tiloja ja ensimmäiseen kerrokseen kokoontumis- tai työtiloja. Villa Söderbo edustaa viimeisiä säilyneitä esimerkkejä 1900-luvun alkupuolen puurakenteisesta asuinrakentamisesta Tikkurilassa. Se on rakennettu 1930-luvun lopulla Söderlingin myllyn omistajan perheen asunnoksi, jonka jälkeen rakennus on toiminut asuintalona. Tavoitteena oli sovittaa rakennukseen uusi käyttötarkoitus mahdollisimman pienin rakennusteknisin muutoksin, lukuun ottamatta kellarikerrosta, joka vaatisi perusteellisemman korjauksen.  

Projektitiedot:

Vuosi:2020
Tilaaja:Vantaan kaupunki
Sijainti:Tikkurila, Vantaa
Laajuus:Vernissa 2 769,6 m2
Palokalustevarasto 56,4 m2
Söderlingin mylly 246,1 m2
Villa Söderbo 308,2 m2
Suolejustatus:Vernissa ja palokalustovarasto kaavamerkinnällä sr
Söderlingin mylly ja Villa Söderbo kaavamerkinnällä sr II 
Alkuperäinen rakennusajankohta:Vernissa 1912–1937
Palokalustovarasto 1930-l
Söderlingin mylly 1934
Villa Söderbo 1930-l
Projektipäällikkö:Minna Lukander
Projektiarkkitehdit:Mari Mannevaara, Riikka Pylvänen
Kuvat:Pyry Kantonen

Lisää tietoa:

Helsingin Sanomat. 7.2.2023. Tikkurilan­kosken puisto­alueet palkittiin vuoden ympäristö­rakenteena. Lasse Kivinen.

Helsingin Sanomat. 23.1.2021. Vantaa rakentaa vaivihkaa upeaa jokimiljöötä – Näin ruohottunut joenvierusta myllätään uuteen uskoon. Jonna Hovi-Horkan.