Suomenlinnan Varuskuntakorttelin rakennus C84

Nousevan auringon talo

Projektikuvaus:

Suomenlinnan neljä kasarmia C76, C82, C83 ja C84 ovat valmistuneet 1840- ja 1850-luvuilla. Rakennukset sijaitsevat Ison Mustasaaren eteläosassa ja kuuluvat samaan, 1830-luvun lopulta alkaen hahmottuneeseen Varuskuntakortteliin, jonka rakennutti Venäjän Merisotalaivasto. Kasarmit ovat koko historiansa olleet alkuperäisen kaltaisessa majoitus- tai asuinkäytössä. Kasarmeissa tehtiin kattavia muutoksia sisältänyt peruskorjaus 1970-ja 80-luvuilla ja ne muutettiin siviiliasunnoiksi. Suomenlinnan historiassa 1970-luku tarkoitti ajanjaksoa, jona vuosisatojen ajan suljettuina olleet sotilassaaret siirtyivät Puolustusvoimilta siviilihallinnolle.  

Toteutamme kasarmien korjaushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelun. Korjaushankkeen suunnittelua ohjaa rakennusten arvojen ja erityispiirteiden säilyttäminen. Vahva, historiallisesti arvokas 70-luvun arkkitehtoninen kerrostuma halutaan säilyttää ja korjauksessa noudatetaan säilyttävän korjauksen periaatteita: korjataan vain se, mikä on tarpeellista. Niin Suomenlinnan hoitokunnalle kuin Tallillekin kestävä kehitys ja hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävät tavoitteet ovat oleellisia arvoja, joita rakennuksien korjaus, uudelleenkäyttö ja näin ollen pitkä elinkaari tukevat. 

Kasarmi C84 eli Nousevan auringon talo on valmistunut vuonna 1840, ja sen peruskorjaus toteutettiin vuonna 1980. Rakennuksessa on 14 asuntoa.  

Hankkeen lähtökohtana ovat kunnossapidon edellyttämät korjaustoimenpiteet ja käyttöikänsä päähän tulleen talotekniikan uusiminen, märkätilojen uudelleenrakentaminen ja alapohjarakenteiden osittainen uusiminen. Koneellinen poistoilmanvaihto muutetaan painovoimaiseksi. Kolmea asuntoa laajennetaan, kun porrashuone B:n aulatiloja muutetaan osaksi asuntoja. Esteettömyyttä parannetaan B-portaan sisäänkäynnissä ja maantasoasunnoissa. Asuntojen 70-luvun kiintokalusteet kunnostetaan ja niitä täydennetään vanhan mallin mukaisilla uusilla kiintokalusteilla. Yhteiskylmiöt puretaan ja niiden tilalle rakennetaan lastenvaunuvarasto ja teknisiä tiloja.  

Projektitiedot:

Vuosi:Käynnissä
Tilaaja:Suomenlinnan hoitokunta
Sijainti:Suomenlinna, Helsinki
Laajuus:1 565 m2
Suojelustatus:Suomenlinna on liitetty UNESCO maailmanperintöluetteloon ja on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Uudenmaan ELY-keskus on määrännyt Suomenlinnan suojeltavaksi.Rakennussuojelupäätöksessä rakennus C84 kuuluu suojeluluokkaan S2. 
Alkuperäinen rakennusajankohta:1840
Pääsuunnittelija:Minna Lukander
Projektiarkkitehti:Karoliina Hoppu