Suomenlinnan Varuskuntakorttelin rakennus C83

Vaasan kasarmi

© Talli

Projektikuvaus:

Suomenlinnan neljä kasarmia C76, C82, C83 ja C84 ovat valmistuneet 1840- ja 1850-luvuilla. Rakennukset sijaitsevat Ison Mustasaaren eteläosassa ja kuuluvat samaan, 1830-luvun lopulta alkaen hahmottuneeseen Varuskuntakortteliin, jonka rakennutti Venäjän Merisotalaivasto. Kasarmit ovat koko historiansa olleet alkuperäisen kaltaisessa majoitus- tai asuinkäytössä. Kasarmeissa tehtiin kattavia muutoksia sisältänyt peruskorjaus 1970- ja 80-luvuilla, ja ne muutettiin siviiliasunnoiksi. Suomenlinnan historiassa 1970-luku tarkoitti ajanjaksoa, jona vuosisatojen ajan suljettuina olleet sotilassaaret siirtyivät Puolustusvoimilta siviilihallinnolle.  

Toteutamme kasarmien korjaushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelun. Korjaushankkeen suunnittelua ohjaa rakennusten arvojen ja erityispiirteiden säilyttäminen. Vahva, historiallisesti arvokas 70-luvun arkkitehtoninen kerrostuma halutaan säilyttää ja korjauksessa noudatetaan säilyttävän korjauksen periaatteita: korjataan vain se, mikä on tarpeellista. Niin Suomenlinnan hoitokunnalle kuin Tallillekin kestävä kehitys ja hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävät tavoitteet ovat oleellisia arvoja, joita rakennuksien korjaus, uudelleenkäyttö ja näin ollen pitkä elinkaari tukevat.   

Kolmikerroksinen kasarmi C83 rakennettiin alueen korkeimpaan kohtaan, jossa se toimi näyttävänä esimerkkinä Venäjän Merisotalaivaston voimasta. Julkisivuissa oli renessanssipalatseihin viittaavaa muodonantoa. Kasarmi säilyi pääosin majoituskäytössä vuoteen 1918, jolloin se muuttui Suomen sisällissodan aikaiseksi sotavankileiriksi. Suomen itsenäistyttyä kasarmi palautui sotilaiden majoituskäyttöön ja toisen maailmansodan jälkeen kasarmi oli Vaasan Rannikkotykistöpatteriston käytössä, jolta ajalta sittemmin vakiintunut nimi Vaasan kasarmi on peräisin. 1970-luvulla rakennus siirtyi Suomenlinnan hoitokunnalle ja vuonna 1975 se peruskorjattiin perusteellisesti arkkitehti Reijo Lahtisen suunnitelmien mukaan ja muutettiin siviilien vuokra-asunnoiksi.  

Nykyään rakennuksessa on 41 asuntoa. C83 erityispiirteenä on monimuotoiset ja -kerroksiset asunnot, jotka limittyvät toisiinsa tetris-palikoiden tapaan. 3,6–4 metrinen huonekorkeus on mahdollistanut kaikkiin asuntoihin parvet ja osaan matalia välikerroksia. 70-luvun modernit ihanteet näkyvät asunnoissa virtaavana tilana ja konstruktivistisina rakenteina, joista leimallisimpia ovat välipohjien plastinen arinalaatta ja väliseinien näkyvä runkorakenne.  

Hankkeen lähtökohtana oli kunnossapidon edellyttämät korjaustoimenpiteet ja käyttöikänsä päähän tulleen talotekniikan uusiminen. Koneellisen poistoilmanvaihdon muutos koneelliseksi tulo-/poistoilmanvaihdoksi on asukkaan näkökulmasta muutoksista näkyvin – uudet kanavat jäivät suurelta osin näkyviin asunnoissa. Vesikatolle nousi uusia savupiippuja imitoivia rakenteita ilmanvaihdon tarpeisiin. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa tehtiin kaksi huoneistomuutosta liittämällä kaksi vierekkäistä yksiötä yhteen esteettömiksi asunnoiksi ja yhteiskylmiöt puretaan ja niiden tilalle rakennettiin pyykinkuivaushuone ja kerhotila. Asuntojen kylpyhuoneet ja wc-tilat järjesteltiin uudelleen. Asuntojen 1970-luvulta peräisin olevat kiintokalusteet kunnostettiin ja niitä täydennettiin vanhan mallin mukaisilla uusilla kiintokalusteilla. Huoneistojen ja porraskäytävien väritys ennallistettiin pääosin 1970-luvun alkuperäissuunnitelman mukaiseksi.  

Projektitiedot:

Vuosi:2023
Rakennuslupa myönnetty:9/2021
Tilaaja:Suomenlinnan hoitokunta
Sijainti:Suomenlinna, Helsinki
Laajuus:4 361 m2
Suojelustatus:Suomenlinna on liitetty UNESCO maailmanperintöluetteloon ja on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Uudenmaan ELY-keskus on määrännyt Suomenlinnan suojeltavaksi. Rakennussuojelupäätöksessä rakennus C83 kuuluu suojeluluokkaan S2.
Alkuperäinen rakennusajankohta:1840–1850-l
Pääsuunnittelija:Minna Lukander
Projektiarkkitehti:Karoliina Hoppu
Sisustussuunnittelu:Mirella Abe, Emilia Nysten 
Kuvat:Talli, Arno de la Chapelle
© Talli
© Talli
© Arno de la Chapelle
© Arno de la Chapelle
© Arno de la Chapelle
© Arno de la Chapelle
© Arno de la Chapelle
© Arno de la Chapelle