Suomenlinnan Varuskuntakorttelin rakennus C82

Sotilaskeittiö

Projektikuvaus:

Suomenlinnan neljä kasarmia C76, C82, C83 ja C84 ovat valmistuneet 1840- ja 1850-luvuilla. Rakennukset sijaitsevat Ison Mustasaaren eteläosassa ja kuuluvat samaan, 1830-luvun lopulta alkaen hahmottuneeseen Varuskuntakortteliin, jonka rakennutti Venäjän Merisotalaivasto. Kasarmit ovat koko historiansa olleet alkuperäisen kaltaisessa majoitus- tai asuinkäytössä. Kasarmeissa tehtiin kattavia muutoksia sisältänyt peruskorjaus 1970-ja 80-luvuilla ja ne muutettiin siviiliasunnoiksi. Suomenlinnan historiassa 1970-luku tarkoitti ajanjaksoa, jona vuosisatojen ajan suljettuina olleet sotilassaaret siirtyivät Puolustusvoimilta siviilihallinnolle.  

Toteutamme kasarmien korjaushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelun. Korjaushankkeen suunnittelua ohjaa rakennusten arvojen ja erityispiirteiden säilyttäminen. Vahva, historiallisesti arvokas 70-luvun arkkitehtoninen kerrostuma halutaan säilyttää ja korjauksessa noudatetaan säilyttävän korjauksen periaatteita: korjataan vain se, mikä on tarpeellista. Niin Suomenlinnan hoitokunnalle kuin Tallillekin kestävä kehitys ja hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävät tavoitteet ovat oleellisia arvoja, joita rakennuksien korjaus, uudelleenkäyttö ja näin ollen pitkä elinkaari tukevat. 

C82 Sotilaskeittiö on valmistunut 1840-luvun alussa nimensä mukaisesti sotilaskeittiöksi. Valmistumisen jälkeen rakennuksella on ollut lukuisia eri käyttötarkoituksia ja muutosvaiheita. Rakennus on toiminut ruokalana, teehuoneena, majoituskäytössä, sairastupana, asuntona ja vankilana. 1970-luvun peruskorjausvaiheen jälkeen rakennus on ollut asuinkäytössä. Rakennus on yksikerroksinen ja siinä on kaksi asuntoa. 

Hankkeen lähtökohtana olivat kunnossapidon edellyttämät korjaustoimenpiteet, käyttöikänsä päähän tulleen talotekniikan uusiminen, märkätilojen uudelleenrakentaminen ja alapohjarakenteen uusiminen. Koneellinen poistoilmanvaihto muutettiin painovoimaiseksi ilmanvaihdoksi. Kattotuolirakenteita korjattiin, vesikate uusittiin, katolle nousi uusia ilmanvaihdon piippuja. Julkisivuun tehtiin uudet tuloilmasäleiköt ja sisäänkäyntikatokset. Alapohja uusittiin, kevyet väliseinät rakennettiin vanhoille paikoilleen uudelleen ja molempiin asuntoihin tehtiin uusi huonejako. Kiintokomerot korjattiin. Rakennustyöt valmistuivat vuonna 2022. 

Projektitiedot:

Vuosi:2022
Rakennuslupa myönnetty:8/2021
Tilaaja:Suomenlinnan hoitokunta
Sijainti:Suomenlinna, Helsinki
Laajuus:280 brm2
Suojelustatus:Suomenlinna on liitetty UNESCO maailmanperintöluetteloon ja on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Uudenmaan ELY-keskus on määrännyt Suomenlinnan suojeltavaksi. Rakennussuojelupäätöksessä rakennus C82 kuuluu suojeluluokkaan S1. 
Alkuperäinen rakennusajankohta:1840-l
Pääsuunnittelija:Minna Lukander
Projektiarkkitehti:Karoliina Hoppu
Muu työryhmä:Emilia Nysten