Suomenlinnan Varuskuntakorttelin rakennus C76

Soittokunnan talo

Projektikuvaus:

Suomenlinnan neljä kasarmia C76, C82, C83 ja C84 ovat valmistuneet 1840- ja 1850-luvuilla. Rakennukset sijaitsevat Ison Mustasaaren eteläosassa ja kuuluvat samaan, 1830-luvun lopulta alkaen hahmottuneeseen Varuskuntakortteliin, jonka rakennutti Venäjän Merisotalaivasto. Kasarmit ovat koko historiansa olleet alkuperäisen kaltaisessa majoitus- tai asuinkäytössä. Kasarmeissa tehtiin kattavia muutoksia sisältänyt peruskorjaus 1970-ja 80-luvuilla ja ne muutettiin siviiliasunnoiksi. Suomenlinnan historiassa 1970-luku tarkoitti ajanjaksoa, jona vuosisatojen ajan suljettuina olleet sotilassaaret siirtyivät Puolustusvoimilta siviilihallinnolle.  

Toteutamme kasarmien korjaushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelun. Korjaushankkeen suunnittelua ohjaa rakennusten arvojen ja erityispiirteiden säilyttäminen. Vahva, historiallisesti arvokas 70-luvun arkkitehtoninen kerrostuma halutaan säilyttää ja korjauksessa noudatetaan säilyttävän korjauksen periaatteita: korjataan vain se, mikä on tarpeellista. Niin Suomenlinnan hoitokunnalle kuin Tallillekin kestävä kehitys ja hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävät tavoitteet ovat oleellisia arvoja, joita rakennuksien korjaus, uudelleenkäyttö ja näin ollen pitkä elinkaari tukevat. 

Varuskuntakorttelin neljästä rakennuksesta ensimmäisenä suunniteltiin ja toteutettiin C76 muutostyöt. Upseerikasarmi C76 on valmistunut vuonna 1841 venäläisten upseerien kasarmiksi ja Suomen itsenäistyttyä kasarmissa asui puolustusvoimain henkilökuntaa 1970-luvun alkuun asti, jonka aikana se sai kutsumanimen Soittokunnantalo. Edellinen peruskorjaus, jossa rakennus muutettiin siviilien vuokra-asunnoiksi, valmistui vuonna 1981. Asuntojen ja tilojen jäsennöinti perustui alkuperäisen tilajaon ja miehistösalien hahmon säilyttämiseen. Samaa periaatetta noudatettiin myös tässä peruskorjauksessa.  

Rakennuksessa on kaksi asuinkerrosta, ja 14 asuntoa. Hankkeen lähtökohtana olivat kunnossapidon edellyttämät korjaustoimenpiteet, käyttöikänsä päähän tulleen talotekniikan uusiminen, märkätilojen uudelleenrakentaminen, alapohjarakenteiden osittainen uusiminen. Ensimmäisen kerroksen eteläpäätyyn avattiin uusi luiskallinen sisäänkäynti. Kellarin yhteiskylmiö poistetiin käytöstä ja muutettiin irtaimistovarastoksi. Rakennuksessa uusittiin koneellinen poistoilmanvaihto. Huonossa kunnossa olleet kiintokalusteet ja asuntojen eteiset, vessat ja keittiöt oli uusittava. Asuntojen peruskorjaus toteutettiin modernilla otteella, kuitenkin 70-luvun ilme säilyttäen. Asuntoihin toteutettiin 70-luvun henkeä hehkuvat lakatut puulattiat.  

Projektitiedot:

Vuosi:2021
Rakennuslupa myönnetty:7/2020
Tilaaja:Suomenlinnan hoitokunta
Sijainti:Suomenlinna, Helsinki
Laajuus:1 778 brm2 , 1 398 krsm2
Suojelustatus:Suomenlinna on liitetty UNESCO maailmanperintöluetteloon ja on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Uudenmaan ELY-keskus on määrännyt Suomenlinnan suojeltavaksi. Rakennussuojelupäätöksessä rakennus C76 kuuluu suojeluluokkaan S1. 
Alkuperäinen rakennusajankohta:1841
Pääsuunnittelija:Minna Lukander
Projektiarkkitehti:Karoliina Hoppu
Muu työryhmä:Petra Minkkinen, Jukka Sulonen, Mirella Abe, Ella Müller