Rovaniemen kaupungintalo

Työympäristön kehittäminen

Projektikuvaus:

Rovaniemen kaupungintalo on Alvar Aallon suunnitteleman Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskuksen viimeinen valmistunut osa vuodelta 1988. Toteutuksesta vastasi Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & Co Elissa Aallon johdolla. Rovaniemen kaupungintaloon on sijoittunut kaupungin hallinnon edustus-, kokous- ja toimistotilaa sekä yleisölle avoin henkilöstöravintola. Kaupungintalo on poikkeuksellisen laadukkaasti toteutettu 1970–80-lukujen tyypillinen toimistorakennus, joka on arkkitehtonisesti hyvin merkittävä. Rakennuksen sisäarkkitehtuuri on väljää ja valoisaa ja siinä on käytetty runsaasti puuta. Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan, ja siihen on tehty lähinnä ylläpitäviä korjauksia.  

Kaupungintalon peruskorjauksen tarveselvitys valmistui keväällä 2019, jonka jälkeen välittömästi käynnistynyt hankesuunnitelman laadinta saatiin päätökseen joulukuussa 2019. Hankesuunnitelman lähtökohtana on, että kaupungintalon käyttötarkoitus säilyy peruskorjauksen jälkeen toimitilarakennuksena. Hankkeessa kehitetään työympäristöä ja tehostetaan tilankäyttöä rakennuksen suojelutavoitteet huomioiden. Keskeistä on myös rakennuksen korjaaminen turvalliseksi ja terveelliseksi käyttäjilleen.  

Hankesuunnitelman mukaan rakennuksen tärkeimmät sisätilat kunnostetaan konservoiden, ja niiden alkuperäinen sisustus säilytetään. Toimistosiivissä toteutetaan tilamuutoksia tehokkuuden saavuttamiseksi, esimerkiksi yhdistämällä työtiloja useamman henkilön työhuoneiksi ja luomalla avotyötiloja. Muutokset edellyttävät väliseinien ja tarpeettomiksi käyneiden arkistotilojen purkua. Korjaustoimenpiteitä ovat alapohjan kosteusvaurioiden korjaaminen, julkisivupellitysten uusiminen ja samalla kallistusten parantaminen, rakennuksen ulkovaipan tiivistäminen ja ikkunoiden uusiminen sekä ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän uusiminen.  

Kellarin ulkoseinien korjaaminen on toteutettu erillisurakkana ennen varsinaisen peruskorjauksen toteutussuunnittelun käynnistymistä. Korjaustyö valmistui vuonna 2022 ja Talli toimi korjauksen pää- ja arkkitehtisuunittelijana.  

Projektitiedot:

Vuosi:2019
Tilaaja:Rovaniemen kaupunki
Sijainti:Rovaniemi
Laajuus:13 000 brm2, 10 872 krsm2
Suojelustatus:Tontin merkinnällä PY/s ja rakennuksen merkinnällä sr/156
Alkuperäinen rakennusajankohta:1988
Alkuperäiset arkkitehdit:Elissa ja Alvar Aalto
Pääsuunnittelija:Minna Lukander
Projektiarkkitehti:Mari Mannevaara
Muu työryhmä:Karoliina Hoppu
Kuvat:Alvar Aalto Säätiö