Helsingin päärautatieasema

Ikonisen maamerkin monivaiheinen kehityshanke

Projektikuvaus:

Arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelema vuonna 1919 käyttöön otettu Helsingin päärautatieasema on ikoninen maamerkki kaupungin ytimessä. VR-Yhtymä Oy käynnisti vuonna 2018 kehityshankkeen Helsingin päärautatieaseman uudistamiseksi. Kehityshankkeen tavoitteena on tehdä asemasta entistä palvelevampi käyttäjilleen, toteuttaa rakennuksen edellyttämät peruskorjaukset sekä parantaa aseman ja sen ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on myös monipuolistaa palveluita siten, että tiloihin tultaisiin viihtymään pidemmäksi aikaa läpikiiruhtamisen ohella. Uudistukset toteutetaan useampana eri kokonaisuutena vaiheittain, jotta muutostyöt haittaisivat mahdollisimman vähän vilkkaan aseman päivittäistä käyttöä. Kehityshankkeen ensimmäisen vaiheen muutokset ovat jo valmistuneet ja ne on otettu erittäin hyvin vastaan. 

Asemarakennuksen ympäristö tulee voimakkaasti muuttumaan lähivuosina. Asema-aukiosta ja Elielin aukiosta kaavaillaan eläväistä ja turvallista kävelyaluetta ulkotarjoilualueineen. Ympäristön kehittyminen ja sen vaikutukset huomioidaan asemarakennuksen kehittämisessä niin toiminnallisesti yhteyksiä sujuvoittaen kuin rakennuksen arvoa, asemaa ja näkyvyyttä kaupunkitilassa vahvistaen. Asemarakennus on asemakaavallisesti sisätiloiltaan osa jalankulkualuetta ja ulko- ja sisätilojen liittyminen viihtyisäksi ja turvalliseksi kaupunkitilaksi on keskeistä asemanmiljöötä kehitettäessä. Länsipuolinen puistotasku on rakennettu lippuhalliin toteutetun ravintolan ulkotarjoilualueeksi ja avattu suora kulkuyhteys näiden välille. Elielin aukion puoleisille liiketiloille on suunniteltu myös ulkotarjoilualueet.  

Valaistuksella on merkittävä rooli viihtyisyyden lisääjänä arkkitehtonisten arvojen esiin tuomisen lisäksi. Uusittavassa julkisivuvalaistuksessa noudatetaan periaatetta, jossa torni maamerkkinä, pääsisäänkäynnit ja suurten hallitilojen ikkunoista ulos näkyvä valo erottuvat ja muu julkisivuvalaistus on huomaamattomampaa. Asemarakennuksen julkisivuille on laadittu myös yhtenäinen opaste- ja mainossuunnitelma.  

Helsingin rautatieasemarakennuksesta on alkujaan voinut hahmottaa kolme toisistaan poikkeavaa toiminnallista kokonaisuutta, jotka olivat hallintorakennus, asemarakennus ja länsisiipi. Kehityshake kattaa VR:n omistuksessa edelleen olevan asemarakennuksen ja länsisiiven. Asemarakennus halleineen on ollut pyhitettynä matkailijoiden hyvinvointia tukeville moninaisille toiminnoille. Länsisiipi palveli alkujaan tavaraliikenteen tarpeita, mutta on ollut useiden muutosten kohteena tiheään vaihtuvine sekalaisine toimintoineen. Asemarakennuksen päähallitilat ja niiden muodostama tilasarja ovat rautatieaseman keskeinen yleisön toiminta-alue, johon palvelutarjonta keskittyy. Ensimmäisen vaiheen suurimpia toiminnallisia uudistuksia on ollut matkustajaliikenteeltä vapautuvan lippuhallin muuttaminen alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa ravintolaksi sekä sen ulkotarjoilualueen toteuttaminen. Myös muita hallitilojen yhteydessä pääkerroksessa olevia tiloja on muutettu liiketiloiksi. Matkustamisen palvelut on keskitetty länsisiipeen. Hankkeen toinen vaihe on käynnistynyt keväällä 2023, kun kioskihallin uusdistustyöt ovat alkaneet asemalla. Uudistustyössä kioskit uusitaan, hallin seinä- ja kattopinnat restauroidaan, ikkunat kunnostetaan ja tilan valaistus uusitaan.

 Asemarakennus on suojeltu rakennusperintölain nojalla sekä asemakaavassa.  Muutoshankkeessa huolehditaan kohteen rakennustaiteellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon sekä rakennustaiteellisen eheyden säilymisestä suojelupäätöksen edellyttämällä tavalla.  Hankkeen suunnittelu tehdään aktiivisesti Museoviraston sekä Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan kanssa neuvotellen. Restaurointi- ja muutossuunnittelun selkärangaksi laadittiin hankkeen aluksi säilyttämisen hallintasuunnitelma. Tilojen arvoluokitus toimii pohjana sille, minkä tyyppisiä toimintoja tiloihin voidaan sijoittaa. Rakennuksen sisätilojen suurin arvo on sen mittasuhteiltaan vaikuttavissa avarissa alkuperäisissä hallitiloissa, jotka ovat yksityiskohdiltaan rikkaita ja kokonaisuutena harmonisia, sekä niiden muodostamassa tilasarjassa. Keskeistä on hallitilojen säilyttäminen eheinä ja avarina tiloina, sekä tilasarjan, näkymien, läpinäkyvyyden ja alkuperäisen arkkitehtuurin yksityiskohtien säilyminen ja hahmottuminen. Uudet rakennusosat ovat aseman arkkitehtuurille tunnusomaisia, materiaalina tammi, lasi ja messinki.

Projektitiedot:

Vuosi:Kehityshankkeen 1. vaihe pääosin valmistunut vuosina 2020–2022. Hankkeen 2. vaihe on käynnistynyt.
Tilaaja:VR Yhtymä Oy
Sijainti:Kaivokatu, Helsinki
Laajuus:32 776 brm2
Suojelustatus:Valtioneuvoston suojelupäätös, kaavamerkinnällä sr-1, RKY-alueen osana 
Alkuperäinen rakennusajankohta:Pääosin 1913
Alkuperäinen arkkitehti:Eliel Saarinen
Kuvat:Arno de la Chapelle, Esa Naukkarinen, Ville Vappula

Alkuperäinen arkkitehti Eliel Saarinen, useita muutosvaiheita ja eri arkkitehteja, kehityshankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelu työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto A-Konsultit ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli, yhteistyössä Suunnittelutoimisto Amerikan kanssa.  

Tallista hankkeen suunnitteluun ovat osallistuneet Minna Lukander, Mira Kyllönen, Otto Honkamaa ja Elina Skog.

Lisää tietoa:

Helsingin Sanomat. 21.3.2022. Iso ravintola avautui Helsingin päärautatie­­­asemalle – Tila on täynnä fiinejä yksityis­kohtia, mutta ketju yrittää houkutella hinnoillaan aivan tavallisia ohikulkijoita. Tuomo Väliaho.

Helsingin Sanomat 28.11.2022. Uusi vessa korvaa sata vuotta hätäisiä auttaneen käymälän pää­rautatie­asemalla. Jonna Hovi-Horkan.

© Esa Naukkarinen
© Esa Naukkarinen
© Esa Naukkarinen
© Esa Naukkarinen
© Esa Naukkarinen
© Esa Naukkarinen
© Esa Naukkarinen
© Esa Naukkarinen
© Esa Naukkarinen
© Esa Naukkarinen
© Ville Vappula
Portaat ja hissi yhdistävät uudet matkustajapalvelutilat osaksi aseman julkisia tiloja. © Arno de la Chapelle
© Arno de la Chapelle
© Arno de la Chapelle
© Arno de la Chapelle
© Arno de la Chapelle