Maatullin koulu, päiväkoti ja leikkipuisto

Vihreää sisäpihaa ympäröivä puinen koulurakennus

Projektikuvaus:

Fors Arkitekter-toimiston ja arkkitehti Rebecka Blomqvistin laatima ehdotus ”Metsäaukio” Maatullin koulun, päiväkodin ja leikkipaikan uudisrakennuksesta voitti Helsingin kaupungin kaksivaiheisen suunnittelukilpailun. Talli on vastuussa hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta Suomessa. Kohteen rakentaminen on alkanut elokuussa 2022.  

Uusi koulurakennus korvaa vanhan Maatullin koulun. Se sijaitsee Tapulikaupungissa Puistolan asemanseudulla ajoneuvoliikenteeltä rauhoitetun raitin varrella ja asettuu vapaasti aukeaan puistomaisemaan, noudattaen kuitenkin samaa koordinaatistoa kuin oleva rakennettu ympäristö.  

Rakennus tulee olemaan Tapulikaupungin keskeinen palvelurakennus ja monikäyttöinen imagorakennus. Keskiössä on luonto. Piha- ja aukioalueet integroidaan olemassa olevaan puistomaisemaan polkuineen ja olevia puita ja maastonmuotoja säästetään – ideana on koulun tontin saumaton liittyminen ympäröivään puistomaisemaan. 

Luonto on myös talon sisällä: koulun ja päiväkodin tilat kiertävät lasista sisäpihaa, Metsäaukiota. Kouluun ja sen keskeistilaan voidaan saapua kaikista suunnista lähes samanarvoisesti. Pääsisäänkäynti on kuitenkin pohjoiseen Maatullin aukiolle päin, jolloin toteutetaan ideaalia saattaa koulurakennus osaksi Maatullinkujan julkista tilasarjaa. Puurakenteisen koulun julkisivujen anonyymi reliefimäisyys yhdistää rakennuksen eri osat toisiinsa. Rakennuksen viidelle eri ”talolle” on luotu tunnistettavuutta varioimalla aukotusta käyttötarkoituksen mukaan. Sisätilat ovat intiimit ja kotoisat mittakaavaltaan. Sisä- ja ulkotiloissa tiloissa toistuu yhtenäinen materiaalimaailma. 

Projektitiedot:

Vuosi:Käynnissä
Rakennuslupa myönnetty:5/2022
Tilaaja:Helsingin kaupunki
Sijainti:Suutarila, Helsinki
Laajuus:9 970 brm2
Kilpailuvaiheen työryhmä:Sofia Fors, Rebecka Blomqvist
Pääsuunnittelija:Minna Lukander
Rakennussuunnittelija:Riitta Tuomisto
Suunnittelun taiteellinen johtaminen: Fors Arkitekter, Sofia Fors
Muu työryhmä:Pasi Mänttäri, Anna Uusihärkälä, Petra Minkkinen, Elina Skog 
Kiintokalustesuunnittelu:Tero Hirvonen, Laura Brotherus
Irtokalustesuunnittelu:Tero Hirvonen, Elina Skog