Lasipalatsi

Rakennushistoriaselvitys

Projektiesittely:

Niilo Kokon, Viljo Revellin ja Heimo Riihimäen suunnittelema Lasipalatsi valmistui vuonna 1935. Talli suunnitteli rakennuksen peruskorjauksen vuonna 1998. Lähes 20 vuotta restauroinnin jälkeen rakennukseen oli suunnitteilla suuria muutoksia. Föreningen Konstsamfundetin ja Helsingin kaupungin perustama kiinteistöyhtiö suunnitteli Amos Andersonin taidemuseon rakentamista osin Lasipalatsiin, Lasipalatsin aukiolle ja aukion alle vuoteen 2018 mennessä. Tämän johdosta vuoden 1998 restauroinnin laatineelta toimistoltamme tilattiin rakennushistoriallinen selvitys, joka keskittyi esittelemään restauroinnin tuottamaa asua, sekä inventoi sen jälkeen tehtyjä muutoksia. Tämän selvityksen kanssa samaan aikaan laaditussa asemakaavan muutoksessa rakennus ja päätilojen interiöörit merkittiin suojelumerkinnällä.

Lasipalatsin rakennushistoriaselvitys

Projektitiedot:

Rakennushistoriaselvitys
Vuosi:2015
Tilaaja:Helsingin kaupunki
Tekijät: Riikka Pylvänen, Pia Ilonen, Minna Lukander, Martti Lukander 
Rakennus
Vuosi:1935
Sijainti:Mannerheimintie 22-24, Simonkatu 1, Helsinki
Laajuus:5 800 m2
Arkkitehdit:Niilo Kokko, Viljo Revell, Heimo Riihimäki