Kulttuuritehdas Vernissa ja palokalustovarasto

Nuorten talo

Projektikuvaus:

Kulttuuritehdas Vernissa, eli entinen vernissatehdas sijaitsee kaupunkikuvallisesti arvokkaalla alueella Keravanjoen varrella lähellä Tikkurilan asemaa. Vernissa on Vantaan kaupungin Nuorisopalveluiden hallinnoima nuorten kulttuuritila, joka tarjoaa puitteet monipuoliselle kulttuuri- ja harrastustoiminnalle. Rakennus on valmistunut vuosina 1912–1937, mutta sen vanhimmat osat ulottuvat 1800-luvun loppupuolelle. Rakennus on siis syntynyt usean eri ikäisen rakennusvaiheen tuloksena; sen erityisesti tunnistettavia osia ovat joen partaalle sijoittuva vuonna 1937 rakennettu vernissakeittiön laajennusosa sekä vuonna 1913 rakennetun puristamon korkea tiilimuurattu piippu. Nuorten vuonna 1985 valtaama rakennus kunnostettiin nykyiseen käyttöönsä monitoimi- ja nuorisotilaksi arkkitehti Risto Mäkelän suunnitelmien mukaan. Muutostyössä säilytettiin sisätiloissa tehtaan vanhaa laitteistoa ja rakennuksen alla olevan kanaalin vesivoimalan voimalalaitteistoa. Nykyinen Kulttuuritehdas Vernissa on toiminut tiloissaan vuodesta 1990 lähtien.  

Vernissan tontille sijoittuu vanha 1930-luvun puolivälissä rakennettu yksikerroksinen tehtaan palokalustevarasto, jossa on korkea letkutorni. Rakennuksen parvekkeelta avautuu esteetön näkymä Keravanjoelle ja jokirannan puistoon.  

Molemmat rakennukset kunnostetaan ja niihin toteutetaan tarvittavia muutoksia, jotta Vernissan nykyinen nuoriso- ja kulttuuritoiminta voi kehittyä entisestään. Kulttuuritehtaan korjaus liittyy olennaisesti Tikkurilan jokirannan alueen kehittämiseen, Loci Maisema-arkkitehtien suunnittelemaan puistoon ja luonnontilaiseksi kunnostettuun Tikkurilankoskeen. Jokirantaan rakennettu puisto tarjoaa Kulttuuritehdas Vernissalle mahdollisuuden kehittää nykyistä toimintaansa entistä tiiviimmässä suhteessa ainutlaatuiseen ympäristöönsä. Rakennuksen tilojen ja toiminnan kehittäminen puiston ohella tulee entisestään lisäämään alueen ja samalla Vernissan vetovoimaa.  

Korjauksessa Kulttuuritehdas Vernissaan kohdistuvat tärkeimmät muutokset ovat animaatiopajan, vinssisalin teatteritilan, vernissasalin sekä musiikinopetustilojen toiminnalliset parannukset sekä kahvion keittiötilojen laajentaminen. Vernissan yleisötilojen yhtäaikaista käytettävyyttä lisätään mm. avaamalla sisäänkäynti vanhan pääsisäänkäynnin läheisyyteen. Vernissan piha-aluetta joen varressa rakennetaan käytettävämmäksi. Palokalustevarasto kunnostetaan palauttavasti ja sisätilasta tehdään musiikinharjoitustila.  

Projektitiedot:

Vuosi:Käynnissä
Tilaaja:Vantaan kaupunki
Sijainti:Tikkurila, Vantaa
Laajuus:Vernissa 1 875 krsm2, 2 769,6 brm2 Palokalustovarasto 56 brm
Suolejustatus:Entinen Vernissatehtaan rakennus on rakennusperintökohde ja suojeltu kaavamerkinnällä sr
Palokalustovarasto kaavamerkinnällä sr
Alkuperäinen rakennusajankohta:Vernissa 1912–1937
Palokalustovarasto 1930-l 
Pääsuunnittelija:Minna Lukander
Projektiarkkitehdit:Riitta Tuomisto, Ville Kuhmonen
Muu työryhmä:Minna Vuorenpää, Mirella Abe, Otto Honkamaa, Emilia Nysten
Kuvat:Pyry Kantonen

Työyhteenliittymä Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit.