Kottaraisen kortteli

Suppea rakennushistoriaselvitys

Projektikuvaus:

Eerikinkadun, Albertinkadun, Kalevankadun ja Abrahaminkadun rajaama Kottaraisen kortteli poikkeaa Helsingin kantakaupungin korttelirakenteesta mittakaavansa sekä ajallisen monimuotoisuutensa puolesta. Korttelin vanhimmat rakennukset ovat kolme 1840-luvulla rakennettua puutaloa, joiden vastaparina seisovat Onni Tarjanteen Teknillisen korkeakoulun kone- ja sähköosastoille suunnittelemat punatiiliset oppilaitosrakennukset 1920–30 -luvuilta. Tontin 33 rakennushistoriaselvityksen tilasi Helsingin kaupungin Tilakeskus. Rakennuksille on työn laatimisen jälkeen esitetty suojelustatusta valmisteilla olevassa asemakaavassa. 

Kottaraisen korttelin rakennushistoriaselvitys

Projektitiedot:

Rakennushistoriaselvitys
Vuosi:2015
Tilaaja:Helsingin kaupungin Tilakeskus
Tekijät: Minna Lukander, Mira Kyllönen, Carlos Lopez
Kannen kuva:Sähkölaboratorio Albertinkadun ja Eerikinkadun kulmasta kuvattuna. Eerikinkadun varrella näkyy myös konelaboratorio. TKKA.
Rakennus
Vuosi:Kalevankatu 37 1925
Kalevankatu 39, 41, ja 43 1840-luku
Albertinkatu 40-42 1925
Eerikinkatu 36 1933
Sijainti:Kamppi, Helsinki
Laajuus:Yhteensä n. 17 300 brm2
Arkkitehdit:Albertinkatu 40-42 ja Eerikinkatu 36 Onni Tarjanne