Korkein hallinto-oikeus

Arvokkaiden 1950- ja 1980-luvun toimitilojen korjaus

Projektikuvaus:

Fabianinkatu 15 sijaitseva arkkitehti Waldemar Aspelinin suunnittelema entinen Helsingfors Sparbankenin talo valmistui vuonna 1902. Uusrenessanssityylisen rakennuksen Kasarmitorin laidalla sijaitseva julkisivu on toteutettu harmaanvalkearaidallisesta Ruskealan marmorista. Korttelin toiselle puolelle rakennettiin vuonna 1952 moderni Yleisradion entinen pääkonttori, jonka suunnittelivat arkkitehdit Jussi Paatela, Veli Paatela ja Reino Koivula. Rakennukset korjattiin edellisen kerran 1980-luvulla Korkeimman hallinto-oikeuden toimitiloiksi. Vuonna 2023 valmistuneessa korjauksessa tilat kunnostettiin nykyiselle käyttäjälle. Toteutimme hankkeen pää- ja arkkitehtuurisuunnittelun yhdessä Arkkitehtitoimisto A-Konsulttien kanssa.

Korkeimman hallinto-oikeuden toimitilojen perusparannuksessa huomioitiin siellä tehtävän työn luonne, joka vaatii keskittymistä ja rauhallisuutta tukevaa työympäristöä ja toimitilatekniikkaa. Toimitilojen tuli olla arvokkaat ja edustuskelpoiset. Perusparannus toteutettiin kunnioittaen rakennuksien alkuperäistä arkkitehtuuria, sekä siihen vuosien varrella suunniteltuja muutoksia. Kohteen korjaussuunnittelussa huomioitiin erityisesti Fabianinkadun rakennuksen edustavien 1980-luvulla muotoutuneiden sisätilojen säilyttäminen. Rakennuksiin toteutettiin useita rakennusteknisiä parannuksia. Vanhan osan ikkunat ja ulko-ovet uusittiin ja uuden osan vastaavat kunnostettiin. Myös uuden osan julkisivu kunnostettiin säilyttäen ja palauttaen sen alkuperäisiä yksityiskohtia ja jäsentelyä. Toimitilat suunniteltiin esteettömiksi. 

Kalustesuunnittelussa pääpaino oli vanhojen kalusteiden kunnostuksessa ja uudelleen käytössä. Fabianinkadun rakennuksen kalustus muodostui pääosin sisustusarkkitehti Antti Paateron 1980-luvulla suunnittelemista kiinto- ja irtokalusteista. Unioninkadun puoleisessa rakennuksessa irtokalusteet olivat enimmäkseen teollista sarjatuotantoa. Hankkeen alussa määritellyt arvokalusteet, Paateron suunnittelemat kalusteet, Artekin irtokalusteet ja antiikkihuonekalut, kunnostettiin joko paikan päällä konservointityönä tai valitun yrityksen verstaalla. Yhteensä kunnostettavia kalusteita oli lähes 800 kappaletta. Lisäksi hankittiin uusia irtokalusteita, erityisesti työhuoneiden kalustuksen yhtenäistämiseksi, ja teetettiin myös uusia kiintokalusteita.

Projektitiedot:

Vuosi:2023
Rakennuslupa myönnetty:8/2021
Tilaaja:Senaatti-kiinteistöt
Sijainti:Helsinki
Laajuus:Fabianinkatu 15 3 673 m2
Unioninkatu 16 5 570 m2 
Suolejustatus:Fabianinkatu 15 kaavamerkinnällä sr-1
Unioninkatu 16 kaavamerkinnällä sr-2 
Alkuperäinen rakennusajankohta:Fabianinkatu 15 1902
Unioninkatu 26 1952
Alkuperäiset arkkitehdit:Fabianinkatu 15 Waldemar Aspelin
Unioninkatu 26 Jussi Paatela, Veli Paatela, Reino Koivula
Pääsuunnittelija:Jyrki Iso-Aho
Vastaava rakennussuunnittelija:Minna Lukander
Projektiarkkitehdit:Mari Mannevaara, Nina Sevón
Irtokalustesuunnittelu ja kalusteiden kunnostamisen suunnittelu:Jukka Keskitalo
Kalusteinventoinnit:Mirella Abe, Emilia Nysten
Muu työryhmä:Petra Minkkinen, Meri-Aurea Pfeifer 
Kuvat:Arno de la Chapelle, valokuvat ovat kohteen dokumentointia ennen korjausta

Työyhteenliittymä Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit.