Karamalmens skola

1950-luvun koulurakennuksen korjaus ja laajennus

Projektikuvaus:

Karamalmens skola on valmistunut 1954 ja sen on suunnitellut Hilding Ekelund. Koulu edustaa melko tyypillistä 1950-luvun kouluarkkitehtuuria. Rakennusta ei varsinaisesti ole suojeltu, mutta se on luokiteltu Espoossa kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi rakennukseksi ja sen suojeluviranomaisena toimi Espoon kaupungin museo. Karamalmens skola on ala-asteen koulu, jossa toimii myös esikoulu. Oppilasmäärä esikoulu mukaan luettuna on n. 220. Olevan koulun itäpuolelle rakennettiin laajennusosa ja oleva koulu peruskorjattiin. Pihalle rakennettiin uusi jätehuone, traktoritalli ja leikkivälinevarasto. Koulun tontin pinta-ala on 17 800 m2

Peruskorjauksen tavoitteena oli paitsi parantaa koulun toimivuutta myös säilyttää rakennus mahdollisimman hyvin alkuperäisessä asussaan. Vanhassa osassa sijaitsevat koulun keittiö, ruokasali, liikuntasali pukeutumistiloineen ja lähes kaikki opetustilat ja erikoisopetustilat.  Rakennuksessa oli 1950-lukujen koulujen tapaan paljon tasoeroja eikä yhtään hissiä. Esteetöntä huolto- ja henkilöliikennettä varten koko rakennukseen suunniteltiin kaksi uutta hissiä ja nostin esiintymislavalle. Vanhan osan kaikki tekniset järjestelmät uusittiin ja rakennus varustettiin koneellisella ilmanvaihdolla. Rakennuksen kattoa korotettiin ja kattomuotoa muutettiin ilmanvaihtokoneiden sovittamisen vuoksi.  

Laajennuksen arkkitehtuurissa on pyritty kunnioittamaan olevan rakennuksen henkeä. Laajennus sovitettiin olevan rakennuksen korkeusasemiin, se on kaksikerroksinen ja sen julkisivut ovat, kuten vanhan osankin, rapattuja tiilimuureja. Laajennukseen sijoittuvat esikoulu, mediateekki, oppilashuollon tilat, hallintotilat ja opettajien työtilat sekä väestönsuoja, jossa on henkilökunnan sosiaalitilat ja siivouskeskus. 

Projektitiedot:

Vuosi:2011
Rakennuslupa myönnetty:9/2009
Tilaaja:Espoon kaupunki
Sijainti:Karamalmi, Espoo
Laajuus:Korjaus 2 900 m2
Laajennus 1 000 m2
Alkuperäinen rakennusajankohta:1954
Alkuperäinen arkkitehti:Hilding Ekelund
Pääsuunnittelija:Minna Lukander
Projektiarkkitehti:Riitta Tuomisto
Kalustesuunnittelu:Martti Lukander
Muu työryhmä: Edda Davidsdottir, Tommi Mauno, Oona Airas
Kuvat:Anders Portman, Kuvatoimisto Kuvio Oy