Heka Verkkosaarenkatu 6 er

Uusia vuokra-asuntoja

Projektikuvaus:

Kalasataman Verkkosaareen suunniteltu betonielementtirunkoinen 7-kerroksinen asuinkerrostalo sijoittuu osaksi umpikorttelia, jossa on neljä asuinrakennustonttia ja niiden keskelle jäävä autohallin ja yhteispihan tontti. Hankkeessa rakennetaan Heka Kalasatamalle valtion tukemia ARA-vuokra-asuntoja ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle 20 kpl kehitysvammaisten palveluasuntoa. Yhteensä vuokra-asuntoja rakennetaan 101 kappaletta ja niiden keskipinta-ala on 58 m2.  

Rakennuksen maantasokerrokseen sijoittuvat palveluasuntojen yhteistilat ja henkilökunnan tilat, liiketilat, varasto- ja tekniset tilat sekä Verkkosaarenkadun varrelle asuntoja. Asunnot sijaitsevat pääosin kerroksissa 2-6. Rakennuksen 7. kerros on asemakaavan mukaisesti sisäänvedetty ja siellä sijaitsevat talosaunaosastot ja kerhotila. Rakennuksessa on viherkatto, johon sijoitetaan aurinkopaneeleja.  

Asuinrakennuksen tontti on kaavoitettu opiskelija-asunnoille, jolloin luontevaa on käyttää syvärunkoista keskikäytävällistä talomallia. Kun tonttia kuitenkin rakennetaan perheasunnoiksi oli syvärunkoisuus haasteena. Suunnittelussa keskeistä onkin ollut tehdä lähtökohdista huolimatta hyvää asuntosuunnittelua ja muodostaa elävää kaupunkikuvaa. Suunnitteluratkaisussa on vältetty pitkiä keskikäytäviä ja sijoittamaan asuntoihin kuuluvia tiloja keskelle runkoa. Rakennus on ratkaisu kahden porrashuoneen mallilla, jossa porrashuoneet sijoittuvat sisäpihan puolelle. Valoisat avarat porrashuoneet kompensoivat umpiperäisiä porrashuonekäytäviä. Irtaimistovarastot tehdään kerroskohtaisesti rakennusrungon keskelle paikkaan, joka on suuren runkosyvyyden vuoksi asunnoille haasteellinen. Palveluasuntojen henkilökunnalle on kulkuyhteys porrashuoneiden välillä irtaimistovarastojen kautta. Palveluasuntojen irtaimistovarastot tehdään asuntojen yhteyteen, jolloin niitä voidaan käyttää esimerkiksi apuvälineiden säilytykseen. Irtaimistovarastojen sijoittaminen asuinkerroksiin mahdollistaa keskirungon tilan mielekkään käytön ja toisaalta asuntojen rakentamisen niille käyttökelpoiseen paikkaan ensimmäiseen kerrokseen.  

Tavoitteena on ollut tehdä pitkäikäistä ja kestävää asuntoarkkitehtuuria paitsi julkisivuiltaan myös luonnonvaloisia, tilavia ja tilallisia asuntoja, jotka mukautuvat asukkaiden tarpeisiin vielä vuosikymmenien jälkeenkin. 

Projektitiedot:

Vuosi:Käynnissä
Tilaaja:Helsingin kaupunki, Asuntotuotantotoimisto
Sijainti:Verkkosaarenkatu 6, Helsinki
Laajuus:9 304,5 brm2, 7 404 krsm2
Pääsuunnittelija:Suunnitteluvaiheessa Jyrki Iso-Aho Työmaavaiheessa Tiina Päivilä-Kari
Rakennussuunnittelija:Suunnitteluvaiheessa Minna Lukander
Työmaavaiheessa Ville Kuhmonen
Projektiarkkitehdit:Tiina Päivilä-Kari, Ville Kuhmonen
Kaluste- ja sisustussuunnittelu:Mirella Abe

Työyhteenliittymä Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit.