As Oy Rakuunantie 1

Asuintalon korotus puurakenteisella lisäkerroksella

Projektikuvaus:

Rakuunantie sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla, 1950-luvulla kaavoitetulla ja tyylillisesti yhtenäisesti rakentuneella alueella Munkkiniemessä. Ympäristö muodostaa arkkitehtonisesti edustavan kokonaisuuden aikansa asuntorakentamisesta. Rakuunantien varrella sijaitsevat rakennukset ovat luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi. Alueen rakennuksia tai rakennuskokonaisuutta ei ole suojeltu. Rakuunantie 1:n arkkitehti Eino Tuompon suunnittelema rakennus valmistui vuonna 1959 ja on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan.  

Rakennus korotettiin yhdellä puurakenteisella lisäkerroksella poikkeusluvalla. Lisäkerroksen ulkoseinälinja on vanhan rakennuksen ulkoseiniä sisempänä. Vanha aumakatto purettiin, ja sen reunaosat lisäkerroksen ympärillä sekä räystäät rakennettiin vanhan mallin mukaisesti uudelleen. Siten alkuperäinen, tiilipintainen rakennusmassa erottuu selvästi uudesta kattokerroksesta. Lisäkerroksessa on kuusi huoneistoa, joista neljä ovat läpitalon kaksioita ja kaksi suurempaa kolmihuoneista päätyhuoneistoa, joista maisemat avautuvat kolmeen suuntaan. Jokaisella asunnolla on lounaan puoleisella sivulla oma, valoisaan suuntaan aukeava kattoterassi. Yksityisemmät tilat sijoittuvat koillisen puoleiselle sivulle. Kattoterassin ja oleskelutilan muodostama kokonaisuus tekevät pienemmistäkin asunnoista avaria ja valoisia arkielämän ympäristöjä. 

Projektitiedot:

Vuosi:2016
Rakennuslupa myönnetty:4/2014
Tilaaja:Yksityinen
Sijainti:Munkkiniemi, Helsinki
Laajuus:388 m2
Pääsuunnittelija:Minna Lukander
Projektiarkkitehdit:Luonnosvaiheessa Karoliina Hoppu, pääpiirustusvaiheessa Kati Murtola, työpiirustusvaiheessa Jukka Sulonen
Muu työryhmä:Oona Airas, Tuula Mäkiniemi
Kuvat:Tuomas Uusheimo, kattoterassi Talli

Lisää tietoa:

Puulehti. 1/2016. Ylös ja ulos – Lisäkerros Rakuunantie 1 / Up and out – Additional storey Rakuunantie 1. Minna Lukander.