Valtion viljavarasto

Rakennushistoriaselvitys

Projektikuvaus:

Valtion viljavaraston tai Helsingin satamavaraston suunnittelivat arkkitehdit Aili ja Niilo Pulkka ja rakennus valmistui vuonna 1955. Rakennushistoriaselvityksen tilasi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto osana Hernesaaren osayleiskaavan selvityksiä. Rakennuksella ei ole suojelustatusta.

Valtion viljavaraston rakennushistoriaselvitys

Projektitiedot:

Rakennushistoriaselvitys
Vuosi:2011
Tilaaja:Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Tekijät: Mari Mannevaara, Mikaela Neuvo, Pia Ilonen
Kannen kuva:Valtion Viljavaraston Helsingin satamavaraston laivanpurkauspaikka 1950-luvun lopulla. MOBA
Rakennus
Vuosi:1955
Sijainti:Laivakatu, Helsinki
Laajuus:7 030 brm2 , 5 900 krsm2
Arkkitehdit:Aili Pulkka, Niilo Pulkka