Mer Arkkitehtien ja Tallin ehdotus ”Aurinkokello” voitti Helsingin Kaupungin järjestämän Keski-Pasilan peruskoulu ja päiväkoti – arkkitehtuurikutsukilpailun!

Aivan Triplan pohjoispuolelle sijoittuvista Keski-Pasilan Ratapihakortteleista, on rakentumassa monipuolinen ja kantakaupunkimainen asuinalue loistavien kulkuyhteyksien varrelle. Alueen sydämen muodostaa uusi tuhannen oppilaan peruskoulu, joka tulee palvelemaan koko Pasilan aluetta. Lisäksi rakennukseen sijoittuu päiväkoti 200 lapselle. Tiiviiseen kaupunkirakenteeseen sijoittuvalla urbaanilla, monikerroksisella koulu- ja päiväkotirakennuksella on merkittävä rooli alueen julkisena rakennuksena. Asemakaavassa koulurakennuksen lähtökohtana on kantakaupunkimainen, monikerroksinen koulu tiiviillä rinnetontilla, jonka välituntipihat lähtökohtaisesti sijoittuvat koulun matalampien osien katoille. Rakennukselle on myös asetettu kunnianhimoiset tavoitteet elinkaariominaisuuksien suhteen. Nämä lähtökohdat loivat myös erityisiä haasteita suunnittelulle.

Suunnitelmassa on luovalla tavalla tulkittu kilpailun lähtökohtia ja pyritty nostamaan esiin tontin ja tilaohjelman suurin potentiaali. Työryhmä halusi luoda tunnistettavan rakennuksen, joka kytkeytyy ratapiha-alueen historiaan rakennusmateriaalinsa punatiilen kautta. Isosta rakennusmassasta pyrittiin muotoilemaan helposti lähestyttävä ja mittakaavallisesti myös pienimmille lapsille sopiva ympäristö. Piha-alue runsaine kasveineen, leikki-alueineen ja sinne johtavine istuskeluportaineen liittyy osaksi vaihtelevaa ja polveilevaa yhteistä julkista maisematilaa. Ehdotuksessa on erityisesti huomioitu näkymät ja yhteys Halkopiipunkalliolta koulun ja päiväkodin pihoille ja taustalla olevaan koulurakennukseen.

Peruskoulu ja päiväkoti, Keski-Pasilan Ratapihakorttelit, Helsinki
noin 11 500 brm2

Arkkitehtisuunnittelu: Työyhteenliittymä Mer Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy.
Pihasuunnittelu: MASU Planning Oy
Rakenne, elinkaari- ja talotekninen suunnittelu Ramboll Finland Oy

Visualisoinnit: 
Tiina Juuti, arkkitehti (sisävisualisoinnit) & Aga Kwiecien, Atelier Replica (ulkovisualisoinnit)